חזרה
ברית מילה

מוהל – מוהלים – ברית מילה

“זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר”

(ספר בראשית י”ז י”א)

 

זה המקור ההלכתי למצוות ברית מילה, הנחשבת למצווה הראשונה שנצטווה עליה אברהם אבינו, לאות ברית עולם לו ולזרעו אחריו. אברהם קיים את המצווה בעת שנתנה לו בהיותו בן תשעים ותשע שנים, וימול את עצמו ואת ישמעאל בנו בן י”ג שנה וכל יליד ביתו ומקנת כספו, ויצחק בנו וזרעו אחריו נימולו בן שמונת ימים כעיקר המצוה (בראשית י”ז).

ומה הסברו של הרמב”ם (בספרו מורה נבוכים) לשאלה למה צריך תינוק להיות נימול דווקא בהיותו בן שמונה ימים?

שלש סיבות יש לגזירת התורה שמילה תהיה בימי הקטנות:

הראשונה, שאילו המתינו עד שיגדל אפשר שלא היה מסכים להמול.

השניה, בעודו תינוק לא ירגיש כאב גדול בגלל רכות עורו וחולשת כוח דמיונו, כי הגדול מתוך פחד דמיונו מהמעשה יתמלא רעדה לפני בצועו.

שלישית, כי הוריו מולידיו בהיותו עדיין קטן ביותר, טרם התחזקה אצלם אהבתו. כי אהבתם מתגברת מיום ליום ואין אהבת האב והאם את הבן בעת לידתו, כאהבתם אותו והוא בן שנה, ואילו המתינו שנתיים או שלש מלמולו היה מביא הדבר לבטול מצות המילה.

ברית מילה רפואית – ברית מילה ע”י רופא מומחה, כירורג, אורולוג וכו’.

לאחרונה אנו עדים לכך שיותר ויותר בריתות עוברות מידיהם של מוהלים הפועלים רק בהתאם למסורת ולהלכה היהודית, לידיהם של מוהלים שהם רופאים, בדרך כלל רופאים מנתחים או אורולוגים. הורים הסבורים שטקס ברית מילה הוא מכאיב וגורם סבל מיותר לבניהם, אך אינם מעוניינים לוותר על הברית המסורתית לכשעצמה,מעדיפים לקיים ברית מילה רפואית בשילוב טקס הלכתי, על ידי רופא שהוסמך לבצע בריתות. ברית מילה רפואית יכולה להתקיים במרפאה של הרופא, בביתו של התינוק או באולם (הכל בהסכמת ובתיאום עם הרופא).

ברית המילה הרפואית עצמה נעשית באותה שיטה כפי שנעשית ע”י המוהל ואף היא כשרה למהדרין, וההבדל הגדול בינה לבין הברית שנעשית ע”י מוהל היא בעיקר באלחוש.

לרוב התינוק יקבל הכנה מוקדמת בבית לפני הברית, הוא ימרח במשחה להרדמה מקומית ע”י ההורים ויקבל נר אקמול.

לפניי ביצוע הברית, הרופא מזריק לאיבר שכבר אולחש על ידי המשחה חומר להרדמה מקומית כך שההזרקה עצמה אינה כואבת וגם חיתוך הערלה עצמה לא תורגש ע”י התינוק.

ברית המילה הרפואית מתבצעת תוך הקפדה מחמירה מאוד על תנאים סטריליים והקפדה יתרה למניעת סיבוך או יצירת מום באיבר המין.

היתרון הגדול בברית מילה רפואית היא שהתינוק יעבור את הברית בצורה יחסית קלה, ללא כאב או בכי, ובכך תחסך ממנו טראומה, שאמנם איש אינו זוכר אותה עקב היותו רק בן כמה ימים, אך בכל זאת ישנם כאלה הטענים שהיא מיותרת. גם להורים וליתר בני המשפחה ברית מילה כזאת תהיה קלה יותר, שכן הם יחושו שעשו את המרב כדי לחסוך מילדם סבל מיותר.

פטור מברית מילה או נולד נימול

למרות חשיבותה הרבה של מצוות ברית המילה ביהדות, ישנם כאלו הפטורים ממצווה זו – מי שיש סכנה מוחשית במילתו (לדוגמה, מי שמתו אחיו מחמת מילה, דבר המצביע על חשש לבעיה גנטית המונעת הקרשות דם) .

ישנם מקרים נדירים בהם תינוק נולד נימול אך עדיין מצווה הוא ב”הטפת דם ברית”, כלומר דיקור מינימאלי של עור הפין על מנת להטיף ממנו טיפה של דם המסמלת את הברית בין אלוהים ובין בני ישראל.

אי אפשר גם שלא להזכיר את קיומם של כאלה המתנגדים מבחינה אידיאולוגית לקיומו של ברית מילה בטענה כי זו פוגעת באיבר המין ובזכויות האדם של התינוק. לטענתם ברית מילה גורמת לסיכונים ולנזקים בטווח המיידי והארוך וכי לערלה עצמה יש תפקיד אצל תינוק ואצל אדם בוגר. למרות זאת, מתנגדים אלה הם עדיין מיעוט זניח ורוב היהודים, לפחות אלה המתגוררים בישראל, נוהגים לקיים את מצוות הברית.

כתבות נוספות

קורס דולות לאחר לידה


שרי קרוכמל

לפני “אודות”, נתחיל ב”תולדות”… הקשר הראשון שלי עם עולם הרפואה והבריאות החל  בצבא. קורס חובשות, קורס חובשים תעופתיים ושרות כחובשת


תיקון חווית לידה


    השאר תגובה

    03-3810022

    רחוב הבנים 14, כניסה ב’, הוד השרון

    ©All rights reserved to Ema Adama
    לימודי NLP