חזרה
ארגון המיילדות בישראל

יש מיילדת או מיילדות, רצוי כאלה מתוך ארגון המיילדות, שרוצות למלא את הדף הזה בעוד תוכן רלוונטי בעניין ארגון המיילדות?
אתן מוזמנות לפנות אלינו ונשמח לשתף פעולה.

הנדון: המעמד המקצועי של מיילדות בישראל

ארגון המיילדות בישראל שם לו למטרה לחזק את מעמדה המקצועי של המיילדת בישראל. המיילדות פועלות על פי חוק פקודת המיילדות בישראל ומהוות גוף מוביל מבחינת העצמאות המקצועית. אנו כמיילדות וחברות בארגון, שואפות להעצמת המקצוע על ידי עידוד הרחבת סמכויותיה ופיתוח מיומנויותיה של המיילדת.

לאחרונה אנו עדים לחדירה של כוחות לא מקצועיים לתחום המיילדות בתואנה שלמיילדות אין זמן לספק טיפול כוללני ליולדת, ולכן נדרשת עזרה חיצונית, כגון דולה. כתוצאה מכך החלו פניות רבות מכל מיני מכללות המבקשות לאפשר “הכשרה קלינית” של דולות בחדרי לידה. באשר לכך, ובהתבסס על חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות (מס’ 14/03 מתאריך 18.3.03 כ’ באב תשס”ג) יש לזכור שמלווה אישי ליולדת אינו רשאי להגיש טיפול. ארגון המיילדות תומך בהכשרה קלינית של צוותים מקצועיים מתחום הסיעוד/רפואה בלבד ורואה בטיפול התומך והכוללני חלק בלתי נפרד ממקצועה של המיילדת.

ההתפתחות הטכנולוגית ומורכבות הטיפול מציבים בפני המיילדות אתגרים מקצועיים חדשים, לצד הדרישה ההולכת וגוברת לטיפול פרטני וליחס אישי. הפתרון, אפוא, אינו בהכנסת כוח אדם חיצוני, בלתי מקצועי, אלא התאמת מספרן של המיילדות בחדרי הלידה לנדרש. כמו כן, ארגון המיילדות דואג לעדכון ידע מתמיד ומעודד פיתוח תוכניות להרחבת מיומנויות של המיילדות על מנת לתת מענה לדרישות הנ”ל.

לאור כל האמור לעיל, ארגון המיילדות בישראל חוזר ומדגיש את אחריותה וסמכותה של המיילדת לטיפול הפיזי, הנפשי והרגשי ביולדת ובמשפחתה. אנו קוראות לכן מנהלות הסיעוד בבתי החולים , מנהלות הסיעוד החטיבתיות , אחיות אחראיות בחדרי לידה וכל המיילדות, לאפשר רק למי שמתחום הסיעוד/רפואה להיכנס לחדרי הלידה במסגרת תוכנית לימודים והכשרה קלינית.

עזרו לנו לשמר ולחזק את מעמדן המקצועי של המיילדות במדינת ישראל, שהינן בעלות רישיון כחוק ונושאות באחריות לטיפול הכוללני ביולדת ובמשפחתה.

בברכה,

איריס רז – יו”ר ארגון המיילדות דבי גדל-בר – מזכירת ארגון המיילדות

irisraz@clalit.org.il dybeer@sheba.health.gov.il

כתבות נוספות

קורס דולות לאחר לידה


מיילדת

מיילדת – מיילדות ברוכות הבאות אל דף מיילדת – מתחם המיילדות באתר אמא אדמה – הריון, לידה והורות. באתר אמא אדמה יש מקום לכולן, יש פינות,


שרי קרוכמל

לפני “אודות”, נתחיל ב”תולדות”… הקשר הראשון שלי עם עולם הרפואה והבריאות החל  בצבא. קורס חובשות, קורס חובשים תעופתיים ושרות כחובשת


    השאר תגובה

    03-3810022

    רחוב הבנים 14, כניסה ב’, הוד השרון

    ©All rights reserved to Ema Adama
    לימודי NLP